kredyt gotówkowy bez prowizji

Czy przeciętny konsument oglądający codziennie dziesiątki witryn, odbierający bardziej lub mniej świadomie niezliczoną liczbę przekazów w formie reklam telewizyjnych, lub radiowych, mających na celu zachęcenie go do zakupu reklamowanego produktu lub usługi, jest w stanie oprzeć się tylu wpływającym na niego bodźcom?

Czy żyjąc we współczesnym świecie, stwarzającym nam tak wiele okazji do realizacji naszych pasji, zainteresowań, wypoczynku w atrakcyjnych miejscach, nie rzadko w otoczeniu bardziej przypominającym świat z bajek niż rzeczywistość, jesteśmy w stanie oprzeć się chęci dokonania zakupów, które przekraczają nasze możliwości finansowe, posiadane przez nas w danej chwili?

Na szczęście zasobność naszego portfela nie ogranicza nas dziś w takim stopniu, jak to miało miejsce jeszcze nie tak dawno, w warunkach rozwijającej się dopiero gospodarki. Dobre perspektywy pracy, stabilizujące się stosunki własnościowe, doskonale rozwinięty system prawny i gospodarczy sprawiają, że nasze możliwości zarobkowe w przyszłości rysują się bardzo optymistycznie.

Gospodarka Polski, która obecnie tak szybko upodabnia się do rozwiniętych gospodarek krajów Europy Zachodniej, ma coraz większe szanse na odniesienie dużego sukcesu i już obecnie daje nam podstawy do tego, abyśmy mogli podjąć wysiłki zmierzające do trwałej zmiany naszego dotychczasowego stylu życia, które charakteryzowało się bardzo często konserwatywnym podejściem do wydatkowania zarabianych przez nas pieniędzy.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę zarządy nastawionych przedsiębiorstw, skwapliwie podejmujących próby rozpoznania naszego sposobu myślenia, preferencji dotyczących zarówno sposobu ubierania się, jak i komunikacji czy transportu, tak aby, jak najlepiej dostosować swoje produkty i usługi do naszych upodobań, zwiększając przez to szansę na ich szybką i przynoszącą profity sprzedaż.

Akceptacja tych propozycji, mająca odzwierciedlenie w transakcjach zawieranych na rynku dóbr konsumpcyjnych, jest tym, co decyduje o sukcesie i dalszym rozwoju gospodarki. Sukces ten nie byłby jednak możliwy, gdyby nie wsparcie oferowane gospodarce przez pośredników finansowych, jakim są banki i inne instytucje kredytowe, oferujące różnego rodzaju pożyczki i kredyty bankowe. Kredyt hipoteczny decyduje o sukcesie przedsiębiorstw konkurujących w sektorze wytwórców dóbr mieszkaniowych.

Natomiast dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw wytwarzających ruchome składniki wyposażenia wnętrz, producentów samochodów, sprzętu komunikacyjnego jak tablety, komputery osobiste i telefony komórkowe, czy też dla firm usługowych, których działalność gospodarcza polega na organizowaniu wypoczynku, czyli na przykład biur podróży, i wielu innych, kluczowe jest istnienie usługi w postaci kredytu gotówkowego.

Bardzo często możemy spotkać ciekawe reklamy zachwalające zalety tej formy finansowania. Prawie każdy bank posiada w swojej ofercie możliwość zaciągnięcia tego typu kredytu, więc przeciętny konsument może korzystać z wielu zaproponowanych rozwiązań. Kosztem kredytu zaciągniętego w banku jest zawsze koszt odsetkowy, ale nie jest on jedynym, jaki konsument korzystający z tej formy wsparcia zazwyczaj ponosi.

Ze względu na swój jednostkowy charakter, oddzielnie wyceniona jest usługa udzielenia kredytu i związanych z nią, koniecznych do przeprowadzenia czynności w postaci prowizji za udzielenie kredytu. Można powiedzieć, że to dobrze, że banki bardziej szczegółowo wyceniają poszczególne czynności, jakie są związane z usługą. Wydaje się, że akceptacja kosztów wykazanych odrębnie, ze wskazaniem czynników je kształtujących, jest dla kredytobiorcy łatwiejsza.

pieniądze

Wysokie stawki oprocentowania, bez wykazania poszczególnych elementów ceny kredytu, mogły stwarzać bariery do budowania atmosfery współpracy i partnerstwa między pośrednikami finansowymi i ich klientami.
Zarówno obecne działania podejmowane w ramach wyspecjalizowanych instytucji Unii Europejskiej, jak i działania ze strony naszego prawodawcy, zmierzają do tego, aby wzajemne relacje na rynkach usług finansowych, ale także na pozostałych rynkach, pozwalały na funkcjonowanie wszystkim uczestnikom obiegu gospodarczego w warunkach przejrzystości i wzajemnego zrozumienia.

Jednak czasem zdarzają się oferty wymagającej szczególnej uwagi. Kredyt gotówkowy bez prowizji z pewnością do takich należy. Czasem zdarza się bowiem, że bank lub instytucja kredytowa posiada szczególne przewagi konkurencyjne, które umożliwiają im rezygnacje z tej opłaty.
Często taka możliwość wynika ze zdolności, czyli umiejętności firmy, do osiągnięcia przewagi nad konkurentami, a czasem wynika to ze specyficznej i tymczasowej sytuacji finansowej, jaką jest nadmiar będących w jej dyspozycji środków. Z pewnością, warto się zaznajomić z taką ofertą bliżej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here