Testament w kancelarii notarialnej

Czynności notarialne to szerokie pojęcie. Obejmuje również takie działania jak rozporządzenie majątkiem po śmierci. Aby uregulować sprawy majątkowe warto zwrócić się do kancelarii notarialnej i sporządzić testament, w którym zadecydujemy, kto i co po naszej śmierci odziedziczy. Kancelaria notarialna zapewni sprawne i prawidłowe dokonanie czynności.

CHARAKTERYSTYKA

Zalety

Chociaż testament można sporządzić również bez udziału notariusza, to jednak testament notarialny jest najpewniejszą formą wyrażenia woli. Kancelaria notarialna zapewni dokonanie czynności w sposób prawidłowy pod względem formalnym oraz pomoże precyzyjnie wyrazić wolę testatora. Taki testament sporządzony w formie aktu notarialnego jest bardzo trudny do obalenia. To dokument urzędowy.

Ważność

Testament notarialny nie traci ważności. Jeżeli został sporządzony prawidłowo, wówczas jest ważny bez względu na upływ czasu pomiędzy jego sporządzeniem a otwarciem.

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

Niezbędne dokumenty

1. Dane osoby sporządzającej testament, tj.: imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości,2. Dane osoby powoływanej do spadku. tj.: imię i nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, PESEL lub data urodzenia, a w przypadku osoby prawnej – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, adres siedziby,

3. W przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.

Czynność

Po ustaleniu terminu czynności należy stawić się kancelarii. Notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość testatora oraz jego zdolność testowania. Akt notarialny powinien zostać odczytany osobom biorącym udział w jego spisaniu. Notariusz musi się upewnić, czy treść dokumentu odzwierciedla wolę testatora. Akt zostanie podpisany w obecności notariusza.

Co dalej?

Testament pozostaje w kancelarii notarialnej. Zostanie także zarejestrowany w Elektronicznym Rejestrze Testamentów, do którego dostęp mają wyłącznie notariusze. Po śmierci spadkodawcy notariusz ma obowiązek złożenia testamentu w sądzie.

INNE ZALETY TESTAMENTU

Zapis windykacyjny

Poprzez zapis spadkodawca kieruje do spadkobierców dyspozycję spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Na przykład chcemy, aby nasz przyjaciel otrzymał po naszej śmierci samochód.

Polecenie

Polecenie to nałożony w testamencie na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek określonego działania. Przykładowo można zobowiązać osobę do uiszczenia oznaczonej kwoty na rzecz danej instytucji.

Czynności związane z rozporządzeniem majątkiem po śmierci są na pewno ważne i wymagają odpowiedniej wiedzy. Renomowana i sprawdzona kancelaria notarialna zadba o zadowolenie klienta.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here